وی بالتین

وی بالتین

آموزش جامع ویبالتین با ویدیو های آموزشی در وب موم . آموزش vbulletin را دنبال کنید و به یک انجمن حرفه ای را پیاده سازی کنید.

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 19:26

آموزش انجمن ساز vbulletin جلسه 14

یکی دیگر از بخشهای جالب توجه در vbulletin مدیریت اطلاع رسانی ها میباشد که در این قسمت از آموزش به شرح مدیریت اطلاع رسانی ها خواهیم پرداخت

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 19:26

آموزش انجمن ساز vbulletin جلسه 13

ایجاد و مدیریت پیشوندهای تاپیک رد vbulletin یکی دیگر از ویژگی های جالب ویبالتین است که شما میتوانید تعدادی پیشوند بر اساس نوع فعالیت انجمن خود ایجاد کنید.

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 19:26

آموزش انجمن ساز vbulletin جلسه 12

پس از ایجاد انجمن های خود اکنون میتوانید مجوزهایی را برای هر انجمن اختصاصی سازی نمایید.

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 19:26

آموزش انجمن ساز vbulletin جلسه 11

نحوه ی مدیریت کاربران در vbulletin بسیار کامل و جامع میباشد.در این جلسه مدیریت کاربران و نحوه ی ایجاد دسترسی ها آموزش داده میشود

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1395 ساعت 19:25

آموزش انجمن ساز vbulletin جلسه 9

در این جلسه و در ادامه ی جلسه قبلی قصد داریم که انجمن های خود را ایجاد کنیم و برای نمونه یک تاپیک نیز ارسال خواهیم کرد تا با امکانات و ظاهر بخش تاپیک ها آشنا شویم

صفحه1 از3