جوملا

جوملا

آموزشهای ویدیویی جوملا را در وب موم دنبال کنید.تمامی آنچه که نیاز دارید تا در سیستم مدیریت محتوای جوملا حرفه ای شوید، طراحی های خاص انجام دهید و یک طراح جوملایی خاص شوید!

چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 06:49

امنیت جوملا و جلوگیری از هک جلسه 7

فایل configuraton.php در جوملا مهمترین فایلی است که دارای اطلاعات مهمی از سایت جوملایی شما درون خود است که باید از آن حفاظت ویژه ای انجام شود

چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 06:49

امنیت جوملا و جلوگیری از هک جلسه 6

یکی از مشکلات امنیتی که گریبانگیر بسیاری از سایت های جوملایی شده است ، مشکلات امنیتی مربوط به افزونه ی k2 است که در این جلسه در خصوص رفع این مشکلات آموزشهای لازم ارائه میشود.

چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 06:49

امنیت جوملا و جلوگیری از هک جلسه 5

بسیاری از مدیران سایت ها پس از هک شدن سایت خود متوجه میشوند که دلیل هک شدن عدم بروزرسانی سایت جوملایی آنها یا افزونه ها بوده است!

چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 06:49

امنیت جوملا و جلوگیری از هک جلسه 4

پارامترهای مهم امنیتی در پیکربندی اصلی جوملا در این جلسه شرح داده میشود و بعد از آن در خصوص حرف افزونه های بدون کاربرد آموزش لازم ارائه میشود.

چهارشنبه, 05 خرداد 1395 ساعت 06:49

امنیت جوملا و جلوگیری از هک جلسه 3

یکی از موارد امنیتی مهم در جوملا ، تغییر مسیر ورود به بخش مدیریت جوملا و پنهان سازی آن میباشد که کاربران و یا هکرها توانایی یافتن این مسیر را به راحتی نداشته باشند.

صفحه7 از45