قالب جوملا

در جلسه پنجم فایل فروشی خودمان را برای خرید به سبد خرید اضافه میکنیم و یک بار پروسه ی خرید را مرور میکنیم.از آنجایی که هدف ما راحتی کاربر در خرید میباشد در این آموزش فیلدهای غیر ضروری را از پروسه خرید خود حذف میکنیم.

در جلسه چهارم آموزش طراحی سایت فروش فایل میخواهیم فایل مورد نظر خودمان را آپلود و برای فروش قرار دهیم.قیمت آن را تعیین کنیم و پارامترهای مورد نیاز برای فروش فایل را تنظیم کنیم.

در جلسه قبلی در تعدادی فیلد افزودنی ایجاد کردیم.دلیل ایجاد این فیلدها ایجاد ساختار زیبا در معرفی فایلهایی است که میخواهیم بفروشیم.در این جلسه یک نمونه مطلب ایجاد میکنیم و فایل خود را در آن برای فروش معرفی میکنیم.

صفحه1 از2