قالب جوملا

در این جلسه از آموزش طراحی افزونه جوملا قصد داریم فیلد اختصاصی ایجاد کنیم ! فیلدهای اختصاصی در فرم های ورود اطلاعات کاربرد زیادی دارند که نمونه ای از آن در این آموزش پیاده سازی میشود.

پس از این که view مربوط به نمایش لیست محصولات را طراحی کردیم ، مشاهده کردید که در لیست محصولات ، بجای نمایش مجموعه ی محصول ، شناسه یا id آن نمایش داده میشد که در این جلسه این بخش را کامل میکنیم.

اکنون که طراحی یک view را به صورت کامل فرا گرفتید و توانستید model و controller مربوط به آن را ایجاد کنید ، کار شما از این پس راحت میشود و سریعتر میتوانید کامپوننت خود را توسعه دهید.

در این جلسه از آموزش طراحی افزونه جوملا 2.5 میخواهیم نخستین فرم ورود اطلاعات خود را طراحی کنیم که شیوه ای اختصاصی و تحت فریم ورک جوملا خواهد داشت.

صفحه4 از8