قالب جوملا

برای ایجاد منو از کامپوننت فروشگاهی پروژه باید با فایلهای xml مربوط به بخش کاربری آشنا شوید و آنها را ایجاد کنید که در این جلسه در این خصوص آموزش های لازم را ارائه میکنیم.

در این جلسه از آموزش طراحی افزونه جوملا میخواهیم لیست مجموعه های خود را در بخش کاربری نمایش دهیم که برای اینکار باید view مربوط به categories را برای بخش کاربری طراحی کنیم.

در جلسه های قبلی آموزش بخش مدیریت کامپوننت خود را کامل کردیم و از این جلسه به بعد قصد داریم بخش کاربری آن را طراحی کنیم تا امکان مشاهده و خرید محصولات برای کاربران فراهم گردد.

پس از اینکه بخش مدیریت کامپوننت خود را کامل کردیم میتوانیم ویژگی چند زبانگی را در کامپوننت خود اضافه کنیم و از متد JText استفاده کنیم و چندین زبان مختلف برای کامپوننت ایجاد کنیم.

یکی از آیکون های وظیفه ای که در view های خودمان استفاده نکردیم آیکون حذف بود که در این جلسه در این خصوص صحبت میکنیم و این آیکون را اضافه خواهیم کرد.

این جلسه از آموزش طراحی افزونه نیز اختصاص دارد به طراحی view , model و controller مربوط به لیست سفارش ها یا orders که قرار است اطلاعات خرید محصولات را در خود نگهداری نماید.

صفحه3 از8