قالب جوملا

پس از آماده کردن بخش نمایش محصولات اکنون باید امکان خرید را برای کاربر فراهم کنیم به صورتی که با کلیک روی گزینه خرید وارد صفحه نهایی برای خرید شود.

زمانی که لیستی از مجموعه های محصولات خود را نمایش میدهید این امکان را باید فراهم کنید که با کلیک روی عنوان یک مجموعه ، کاربر به مجموعه ی مورد اشاره ارجاع داده شده و محصولات همان مجموعه را مشاهده کند.

صفحه2 از8