css

جستجوی لغت خاص
شروع با شامل دقیقامشابه

دسته بندی ها

Term Definition
css

CSS (سی اس اس) زبان نشانه ‎گذاری تحت وب است که برای توصیف ظاهر یک وب‎ سایت برای مرورگر استفاده می‎ شود. CSS از سه حرف اول کلمات cascading style sheet تشکیل شده است؛